[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
 17 / ม.ค. / 2557
เทคโนโลยี Wi-Fi
ประโยชน์ของเทคโนโลยี Wi-Fi
21 / ส.ค. / 2556
การรักษาความปลอดภัย
การรักษาความปลอดภัย ป้องกันการสูญหายของแฟ้มเวชระเบียน
24 / มิ.ย. / 2556
แนวทางมาตรฐาน การบันทึกข้อมูล
แนวทางมาตรฐาน การบันทึกข้อมูล การให้รหัส และการส่งข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ผ่านแฟ้มมาตรฐาน 43 แฟ้ม
21 / มิ.ย. / 2556
แนวทางการบันทึกข้อมูล OP/PP
แนวทางการบันทึกข้อมูล OP/PP ในอนาคต
10 / มิ.ย. / 2555
ระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล
ระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล
<< ธันวาคม 2562 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        


นโยบายการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงพยาบาลทุ่งใหญ่

รายละเอียด

 


  


นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศปีรับปรุงปีงบ2558
วิธีปฏิบัติ-IM
วิธีปฏิบัติทีม IM ปรับปรุงปีงบ 2558
การจัดเก็บข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูล
การจัดเก็บข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูล ด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ป้องกัน Baidu PC Faster
ป้องกันไม่ให้ Baidu PC Faster มันมาติดตั้งในคอมของคุณ!
การปฏิบัติกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย/อุปกรณ์เครือข่ายขัดข้อง
การปฏิบัติกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย/อุปกรณ์เครือข่ายขัดข้อง มีวัตถุประสงค์เพื่อ...
การจัดเก็บข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูล
การจัดการการลาออกหรือย้ายหน่วยงานของเจ้าหน้าที่
การใช้งานห้องเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Server)
การตั้งรหัสผ่าน กำหนดและป้องกันรหัสผ่าน
ป้องกัน Baidu PC Faster


รับจัดทำ แก้ไข ปรับปรุง พัฒนาเว็บไซต์ที่ทำด้วย Atomy Maxsite


IM : : ทีมสารสนเทศ โรงพยาบาลทุ่งใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช่ : :
ผู้ดูแลเว็บไซด์ :Pitug Chutmat   Email :thungyaihospital2010@gmaill.com
สถิติการเข้าชมเว็บไซดWebsite counter คน เริ่มตั้งแต่ 10 มิถุนายน 2555

เว็บไซด์หลักโรงพยาบาลทุ่งใหญ่