[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
 


  

  

17 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เทคโนโลยี Wi-Fi
ประโยชน์ของเทคโนโลยี Wi-Fi
21 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การรักษาความปลอดภัย
การรักษาความปลอดภัย ป้องกันการสูญหายของแฟ้มเวชระเบียน
24 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางมาตรฐาน การบันทึกข้อมูล
แนวทางมาตรฐาน การบันทึกข้อมูล การให้รหัส และการส่งข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ผ่านแฟ้มมาตรฐาน 43 แฟ้ม
21 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางการบันทึกข้อมูล OP/PP
แนวทางการบันทึกข้อมูล OP/PP ในอนาคต
10 / มิ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล
ระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล
10 / มิ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


IM : : ทีมสารสนเทศ โรงพยาบาลทุ่งใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช่ : :
ผู้ดูแลเว็บไซด์ :Pitug Chutmat   Email :thungyaihospital2010@gmaill.com
สถิติการเข้าชมเว็บไซดWebsite counter คน เริ่มตั้งแต่ 10 มิถุนายน 2555

เว็บไซด์หลักโรงพยาบาลทุ่งใหญ่